Kalıplama ve Ön-Sertleştirme Üniteleri

Moulding and Pre-Hardening Units

Açıklamalar